Day 1
Shared by Wrestling Photos
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) 1368x2048
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) 1149x2048
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) 2048x1149
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) 2048x1149
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) 1149x2048
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) 1149x2048
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) 1149x2048
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Taiga KISHIDA (JPN)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Taiga KISHIDA (JPN) 1149x2048
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR) 2048x1149
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR) 2048x1149
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR) 2048x1149
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR) 2048x1149
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR)
45KG - GR - Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) df. Ujin HAN (KOR) 2048x1149
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) 2048x1368
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) 2048x1368
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) 2048x1368
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Payam Farzad AHMADI BALOOTAKI (IRI) 2048x1368
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Shynggyskhan ABDIKHALYMOV (KAZ)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Shynggyskhan ABDIKHALYMOV (KAZ) 2048x1149
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Shynggyskhan ABDIKHALYMOV (KAZ)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Shynggyskhan ABDIKHALYMOV (KAZ) 2048x1149
45KG - GR - Shynggyskhan ABDIKHALYMOV (KAZ) df. Omur YNTYMAK UULU (KGZ)
45KG - GR - Shynggyskhan ABDIKHALYMOV (KAZ) df. Omur YNTYMAK UULU (KGZ) 2048x1368
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Taiga KISHIDA (JPN)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Taiga KISHIDA (JPN) 2048x1149
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Taiga KISHIDA (JPN)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Taiga KISHIDA (JPN) 2048x1149
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Taiga KISHIDA (JPN)
45KG - GR - Shakhzod RUZIOKHUNOV (UZB) df. Taiga KISHIDA (JPN) 2048x1149
45KG - GR - Taiga KISHIDA (JPN)
45KG - GR - Taiga KISHIDA (JPN) 2048x1149
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) 1149x2048
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) 1149x2048
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) 1149x2048
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) 1149x2048
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) 2048x1365
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) 2048x1365
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) df. Sardor KHOLMURZAEV (UZB)
48KG - GR - Ali Abdollah AHMADI VAFA (IRI) df. Sardor KHOLMURZAEV (UZB) 2048x1149
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 2048x1149
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Sardor KHOLMURZAEV (UZB)
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Sardor KHOLMURZAEV (UZB) 1368x2048
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Sardor KHOLMURZAEV (UZB)
48KG - GR - Arsen ZHUMA (KAZ) df. Sardor KHOLMURZAEV (UZB) 2048x1368
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ)
48KG - GR - Sardor KHOLMURZAEV (UZB) df. Bekbolsun Kerimbokevich BEISHENKULOV (KGZ) 1149x2048
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 2048x1149
51KG - GR - Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 2048x1149
51KG - GR - Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) df. Abdulaziz Fahad H ALGHAMDI (KSA)
51KG - GR - Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) df. Abdulaziz Fahad H ALGHAMDI (KSA) 2048x1149
51KG - GR - Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) df. Abdulaziz Fahad H ALGHAMDI (KSA)
51KG - GR - Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) df. Abdulaziz Fahad H ALGHAMDI (KSA) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND)
51KG - GR - Sardor YULDASHEV (UZB) df. Manu YADAV (IND) 2048x1149
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 1149x2048
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 2048x1149
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 2048x1149
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 2048x1149
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI)
51KG - GR - Kubanych ARINOV (KGZ) df. Mohammadreza Gholamreza GHOLAMI (IRI) 2048x1149
55KG - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB)
55KG - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) 1149x2048
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB)
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) 2048x1149
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) df. Byeonggi SEO (KOR)
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) df. Byeonggi SEO (KOR) 2048x1365
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) df. Byeonggi SEO (KOR)
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) df. Byeonggi SEO (KOR) 2048x1149
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) df. Nodir TURSUNZODA (TJK)
55KG - GR - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) df. Nodir TURSUNZODA (TJK) 1149x2048
55KG - GR - Nariman BEKIMOV (KAZ)
55KG - GR - Nariman BEKIMOV (KAZ) 2048x1362
55KG - GR - Nariman BEKIMOV (KAZ) df. Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB)
55KG - GR - Nariman BEKIMOV (KAZ) df. Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) 2048x1362
55KG - GR - Nariman BEKIMOV (KAZ) df. Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB)
55KG - GR - Nariman BEKIMOV (KAZ) df. Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) 2048x1362
55KG - GR - Podium - Gold - Nariman BEKIMOV (KAZ) - Silver - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) - Bronze - Abdulakhadkhodzha ABDULLAKHODZHAEV (KGZ) - Shina INAOKA (JPN)
55KG - GR - Podium - Gold - Nariman BEKIMOV (KAZ) - Silver - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) - Bronze - Abdulakhadkhodzha ABDULLAKHODZHAEV (KGZ) - Shina INAOKA (JPN) 2048x1362
55KG - GR - Podium - Gold - Nariman BEKIMOV (KAZ) - Silver - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) - Bronze - Abdulakhadkhodzha ABDULLAKHODZHAEV (KGZ) - Shina INAOKA (JPN)
55KG - GR - Podium - Gold - Nariman BEKIMOV (KAZ) - Silver - Khurshidbek NORMUKHAMMADOV (UZB) - Bronze - Abdulakhadkhodzha ABDULLAKHODZHAEV (KGZ) - Shina INAOKA (JPN) 2048x1362
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ)
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) 1362x2048
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI)
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI) 2048x1362
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI)
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI) 2048x1362
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI)
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI) 2048x1362
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI)
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI) 1362x2048
60KG - GR - Mohammad Mahmoud KAMALI (IRI)
60KG - GR - Mohammad Mahmoud KAMALI (IRI) 1149x2048
60KG - GR - Yussuf ASHRAPOV (KAZ) df. Islombek KARIMJONOV (UZB)
60KG - GR - Yussuf ASHRAPOV (KAZ) df. Islombek KARIMJONOV (UZB) 1149x2048
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ)
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ) 2048x1149
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ)
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ) 2048x1149
60KG - GR - Podium - Gold - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) - Silver - Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI) - Bronze - Yussuf ASHRAPOV (KAZ) - Husein HASANOV (TJK)
60KG - GR - Podium - Gold - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) - Silver - Abolfazl Hossein MIRSHEKAR (IRI) - Bronze - Yussuf ASHRAPOV (KAZ) - Husein HASANOV (TJK) 2048x1362
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ)
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ) 1149x2048
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ)
60KG - GR - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) df. Yussuf ASHRAPOV (KAZ) 1149x2048
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK)
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) 2048x1362
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM)
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM) 2048x1362
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM)
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM) 2048x1362
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM)
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM) 2048x1362
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM)
60KG - GR- Husein HASANOV (TJK) df. Shatlyk YUNUSOV (TKM) 2048x1362
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ)
60KG - Zhantoro MIRZALIEV (KGZ) 2048x1362
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ)
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) 2048x1362
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Hamidreza Morteza KESHTKAR (IRI)
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Hamidreza Morteza KESHTKAR (IRI) 2048x1149
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Hamidreza Morteza KESHTKAR (IRI)
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Hamidreza Morteza KESHTKAR (IRI) 2048x1149
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Uttam RANA (IND)
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Uttam RANA (IND) 2048x1149
92KG - GR - Elchinbek ROZAKULOV (KAZ)
92KG - GR - Elchinbek ROZAKULOV (KAZ) 2048x1362
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Elchinbek ROZAKULOV (KAZ)
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Elchinbek ROZAKULOV (KAZ) 1362x2048
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Elchinbek ROZAKULOV (KAZ)
92KG - GR - Nurbolot SYRGABAI UULU (KGZ) df. Elchinbek ROZAKULOV (KAZ) 2048x1362
110 KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Pardeep Singh KHOSA (IND)
110 KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Pardeep Singh KHOSA (IND) 2048x1362
110 KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Pardeep Singh KHOSA (IND)
110 KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Pardeep Singh KHOSA (IND) 2048x1362
110 KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Pardeep Singh KHOSA (IND)
110 KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Pardeep Singh KHOSA (IND) 2048x1362
110KG - GR - Pardeep Singh KHOSA (IND)
110KG - GR - Pardeep Singh KHOSA (IND) 1149x2048
110KG - GR - Pardeep Singh KHOSA (IND) df. Kamronbek ABDUAZIZOV (UZB)
110KG - GR - Pardeep Singh KHOSA (IND) df. Kamronbek ABDUAZIZOV (UZB) 2048x1149
110KG - GR - Bakhram KURBANOV (KGZ)
110KG - GR - Bakhram KURBANOV (KGZ) 1149x2048
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI)
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) 1149x2048
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ)
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ) 2048x1149
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ)
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ) 2048x1149
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ)
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ) 2048x1149
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ)
110KG - GR - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) df. Bakhram KURBANOV (KGZ) 1149x2048
110KG - GR - Podium - Gold - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI)
110KG - GR - Podium - Gold - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) 2048x1362
110KG - GR - Podium - Gold - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) - Silver - Pardeep Singh KHOSA (IND) - Bronze - Kuanysh AMANGELDI (KAZ) - Seyeon KIM (KOR)
110KG - GR - Podium - Gold - Mohammad Shahram JAHANGIRI (IRI) - Silver - Pardeep Singh KHOSA (IND) - Bronze - Kuanysh AMANGELDI (KAZ) - Seyeon KIM (KOR) 2048x1362