Day 4
Shared by United World Wrestling
57kg FS - Darian Toi CRUZ (PUR)1.JPG
57kg FS - Darian Toi CRUZ (PUR)1.JPG 4642x3095
57kg FS - Darian Toi CRUZ (PUR)2.JPG
57kg FS - Darian Toi CRUZ (PUR)2.JPG 4553x3035
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)3.JPG
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)3.JPG 4444x2963
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)6.JPG
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)6.JPG 4209x2806
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)7.JPG
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)7.JPG 4225x2817
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)19.JPG
57kg FS - Daulet TEMIRZHANOV (KAZ) df. Horst Justin Junior LEHR (GER)19.JPG 4262x2841
57kg FS - Muhammet KARAVUS (TUR) df. Darian Toi CRUZ (PUR)21.JPG
57kg FS - Muhammet KARAVUS (TUR) df. Darian Toi CRUZ (PUR)21.JPG 4330x2887
57kg FS - Muhammet KARAVUS (TUR) df. Darian Toi CRUZ (PUR)22.JPG
57kg FS - Muhammet KARAVUS (TUR) df. Darian Toi CRUZ (PUR)22.JPG 4303x2869
57kg FS - Muhammet KARAVUS (TUR) df. Darian Toi CRUZ (PUR)23.JPG
57kg FS - Muhammet KARAVUS (TUR) df. Darian Toi CRUZ (PUR)23.JPG 5411x3607
61kg FS - Suleyman ATLI (TUR)24.JPG
61kg FS - Suleyman ATLI (TUR)24.JPG 3061x4591
61kg FS - Mohammadbagher Esmaeil YAKHKESHI (IRI) df. Suleyman ATLI (TUR)26.JPG
61kg FS - Mohammadbagher Esmaeil YAKHKESHI (IRI) df. Suleyman ATLI (TUR)26.JPG 5411x3607
61kg FS - Mohammadbagher Esmaeil YAKHKESHI (IRI) df. Suleyman ATLI (TUR)28.JPG
61kg FS - Mohammadbagher Esmaeil YAKHKESHI (IRI) df. Suleyman ATLI (TUR)28.JPG 4101x2734
61kg FS - Suleyman ATLI (TUR)29.JPG
61kg FS - Suleyman ATLI (TUR)29.JPG 4818x3212
65kg FS - Evan Richard HENDERSON (USA)30.JPG
65kg FS - Evan Richard HENDERSON (USA)30.JPG 4412x2941
65kg FS - Evan Richard HENDERSON (USA)31.JPG
65kg FS - Evan Richard HENDERSON (USA)31.JPG 4116x2744
65kg FS - Evan Richard HENDERSON (USA)33.JPG
65kg FS - Evan Richard HENDERSON (USA)33.JPG 3127x2085
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF) df. Morteza Hassanali GHIASI CHEKA (IRI)34.JPG
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF) df. Morteza Hassanali GHIASI CHEKA (IRI)34.JPG 4567x3045
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF) df. Morteza Hassanali GHIASI CHEKA (IRI)35.JPG
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF) df. Morteza Hassanali GHIASI CHEKA (IRI)35.JPG 3910x2607
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF)36.JPG
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF)36.JPG 4537x3025
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF)37.JPG
65kg FS - Shamil MAMEDOV (RWF)37.JPG 4412x2941
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA) df. Evan Richard HENDERSON (USA)42.JPG
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA) df. Evan Richard HENDERSON (USA)42.JPG 4153x2769
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA) df. Evan Richard HENDERSON (USA)44.JPG
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA) df. Evan Richard HENDERSON (USA)44.JPG 4194x2796
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA)45.JPG
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA)45.JPG 4438x2959
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA)47.JPG
65kg FS - Joseph Christopher MC KENNA (USA)47.JPG 4829x3219
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)49.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)49.JPG 5411x3607
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)52.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)52.JPG 4080x2720
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)53.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)53.JPG 4418x2945
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)54.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Adil OSPANOV (KAZ)54.JPG 3460x2307
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)56.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)56.JPG 4059x2706
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)58.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)58.JPG 4740x3160
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)60.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)60.JPG 4022x2681
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)61.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)61.JPG 4101x2734
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)62.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)62.JPG 4871x3247
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)63.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)63.JPG 5411x3607
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)64.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)64.JPG 3928x2619
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)65.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)65.JPG 3897x2598
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)66.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)66.JPG 3606x2404
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)67.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)67.JPG 4116x2744
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)68.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Joseph Christopher MC KENNA (USA)68.JPG 5411x3607
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF)70.JPG
65kg FS - Zagir SHAKHIEV (RWF)70.JPG 4038x2692
70kg FS - James Green (USA)71.JPG
70kg FS - James Green (USA)71.JPG 4818x3212
70kg FS - Aliakbar Aliasghar FAZLIKHALILI (IRI)72.JPG
70kg FS - Aliakbar Aliasghar FAZLIKHALILI (IRI)72.JPG 4297x2865
70kg FS - James Malcolm GREEN (USA) df. Aliakbar Aliasghar FAZLIKHALILI (IRI)74.JPG
70kg FS - James Malcolm GREEN (USA) df. Aliakbar Aliasghar FAZLIKHALILI (IRI)74.JPG 5411x3607
70kg FS - James Malcolm GREEN (USA) df. Aliakbar Aliasghar FAZLIKHALILI (IRI)75.JPG
70kg FS - James Malcolm GREEN (USA) df. Aliakbar Aliasghar FAZLIKHALILI (IRI)75.JPG 4287x2858
70kg FS - James Malcolm GREEN (USA)76.JPG
70kg FS - James Malcolm GREEN (USA)76.JPG 4303x2869
70kg FS - Viktor RASSADIN (RWF) df. Mustafo AKHMEDOV (TJK)77.JPG
70kg FS - Viktor RASSADIN (RWF) df. Mustafo AKHMEDOV (TJK)77.JPG 4662x3108
70kg FS - Viktor RASSADIN (RWF) df. Mustafo AKHMEDOV (TJK)78.JPG
70kg FS - Viktor RASSADIN (RWF) df. Mustafo AKHMEDOV (TJK)78.JPG 4101x2734
79kg FS - Gadzhimurad ALIKHMAEV (RWF)80.JPG
79kg FS - Gadzhimurad ALIKHMAEV (RWF)80.JPG 5411x3607
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)82.JPG
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)82.JPG 3835x2557
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)84.JPG
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)84.JPG 4121x2747
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)105.JPG
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)105.JPG 5411x3607
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)108.JPG
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)108.JPG 5411x3607
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)111.JPG
79kg FS - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)111.JPG 4444x2963
86kg FS - Lars SCHAEFLE (GER) df. Abylaikhan NURSULTANOV (KAZ)129.JPG
86kg FS - Lars SCHAEFLE (GER) df. Abylaikhan NURSULTANOV (KAZ)129.JPG 4860x3240
86kg FS - Lars SCHAEFLE (GER) df. Abylaikhan NURSULTANOV (KAZ)130.JPG
86kg FS - Lars SCHAEFLE (GER) df. Abylaikhan NURSULTANOV (KAZ)130.JPG 4142x2761
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Bekzod ABDURAKHMONOV (UZB)134.JPG
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Bekzod ABDURAKHMONOV (UZB)134.JPG 4053x2702
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT)136.JPG
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT)136.JPG 3726x2484
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT)137.JPG
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT)137.JPG 3789x2526
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT)138.JPG
86kg FS - Osman GOCEN (TUR) df. Ivars SAMUSONOKS (LAT)138.JPG 5068x3379
86kg FS - Osman GOCEN (TUR)139.JPG
86kg FS - Osman GOCEN (TUR)139.JPG 3652x2435
Ahmad Yousef BAZRIGHALEH (IRI) df. Erhan YAYLACI (TUR)1491.JPG
Ahmad Yousef BAZRIGHALEH (IRI) df. Erhan YAYLACI (TUR)1491.JPG 4264x2843
Ahmad Yousef BAZRIGHALEH (IRI)1493.JPG
Ahmad Yousef BAZRIGHALEH (IRI)1493.JPG 5472x3648
Akbar KURBANOV (KAZ)1408.JPG
Akbar KURBANOV (KAZ)1408.JPG 4645x3097
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1418.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1418.JPG 4816x3211
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1420.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1420.JPG 3255x2170
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1422.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1422.JPG 4254x2836
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1428.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1428.JPG 4083x2722
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1430.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI) df. James Malcolm GREEN (USA)1430.JPG 4098x2732
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1435.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1435.JPG 4754x3169
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1437.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1437.JPG 4883x3255
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1438.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1438.JPG 5472x3648
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1440.JPG
Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI)1440.JPG 4707x3138
Chandler Shane MARSTELLER (USA)1449.JPG
Chandler Shane MARSTELLER (USA)1449.JPG 4285x2857
FS 61kg - Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA) df. Georgii OKOROKOV (AUS)144.JPG
FS 61kg - Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA) df. Georgii OKOROKOV (AUS)144.JPG 3619x2413
FS 61kg - Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA) df. Georgii OKOROKOV (AUS)146.JPG
FS 61kg - Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA) df. Georgii OKOROKOV (AUS)146.JPG 3881x2587
FS 61kg - Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA)147.JPG
FS 61kg - Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA)147.JPG 4803x3202
Gadzhimurad MAGOMEDSAIDOV (AZE) df. Lars SCHAEFLE (GER)1476.JPG
Gadzhimurad MAGOMEDSAIDOV (AZE) df. Lars SCHAEFLE (GER)1476.JPG 4003x2669
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1450.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1450.JPG 4426x2951
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1451.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1451.JPG 4515x3010
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1452.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1452.JPG 4551x3034
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1457.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1457.JPG 4909x3273
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1458.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA) df. Chandler Shane MARSTELLER (USA)1458.JPG 5077x3385
Jordan Ernest BURROUGHS (USA)1460.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA)1460.JPG 4114x2743
Jordan Ernest BURROUGHS (USA)1461.JPG
Jordan Ernest BURROUGHS (USA)1461.JPG 4301x2867
Lars SCHAEFLE (GER)1473.JPG
Lars SCHAEFLE (GER)1473.JPG 4832x3221
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1474.JPG
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1474.JPG 5472x3648
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1475.JPG
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1475.JPG 4691x3127
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1477.JPG
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1477.JPG 3833x2555
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1478.JPG
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1478.JPG 4301x2867
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1479.JPG
Osman GOCEN (TUR) df. Fatih ERDIN (TUR)1479.JPG 3880x2587
Osman GOCEN (TUR)1480.JPG
Osman GOCEN (TUR)1480.JPG 4453x2969
Osman GOCEN (TUR)1482.JPG
Osman GOCEN (TUR)1482.JPG 4488x2992
Podium 57kg; Gold Almaz SMANBEKOV (KGZ), Silver Beka BUJIASHVILI (GEO), Bronz Muhammet KARAVUS (TUR) and Aman AMAN (IND)1415.JPG
Podium 57kg; Gold Almaz SMANBEKOV (KGZ), Silver Beka BUJIASHVILI (GEO), Bronz Muhammet KARAVUS (TUR) and Aman AMAN (IND)1415.JPG 5019x3346
Podium 61kg FS - Gold Ravi KUMAR (IND), Silver Gulomjon ABDULLAEV (UZB), Bronz Ulukbek ZHOLDOSHBEKOV (KGZ) and Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA)1407.JPG
Podium 61kg FS - Gold Ravi KUMAR (IND), Silver Gulomjon ABDULLAEV (UZB), Bronz Ulukbek ZHOLDOSHBEKOV (KGZ) and Nicholas Daniel MEGALUDIS (USA)1407.JPG 4832x3221
Podium 65kg FS - Gold Shamil MAMEDOV (RWF), Silver Zagir SHAKHIEV (RWF), Bronz Umidjon JALOLOV (UZB) and Joseph Christopher MC KENNA (USA)1441.JPG
Podium 65kg FS - Gold Shamil MAMEDOV (RWF), Silver Zagir SHAKHIEV (RWF), Bronz Umidjon JALOLOV (UZB) and Joseph Christopher MC KENNA (USA)1441.JPG 5050x3367
Podium 70kg FS - Gold- Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI), Silver James Malcolm GREEN (USA), Bronz Zurabi IAKOBISHVILI (GEO) and Viktor RASSADIN (RWF)1446.JPG
Podium 70kg FS - Gold- Amirmohammad Babak YAZDANICHERATI (IRI), Silver James Malcolm GREEN (USA), Bronz Zurabi IAKOBISHVILI (GEO) and Viktor RASSADIN (RWF)1446.JPG 4369x2913
Podium 74kg - Gold Soner Demirtas, Silver Fazli ERYILMAZ (TUR), Bronz Sumiyabazar ZANDANBUD (MGL) and Islambek OROZBEKOV (KGZ)1462.JPG
Podium 74kg - Gold Soner Demirtas, Silver Fazli ERYILMAZ (TUR), Bronz Sumiyabazar ZANDANBUD (MGL) and Islambek OROZBEKOV (KGZ)1462.JPG 5472x3648
Podium 79kg - Gold, Jordan Ernest BURROUGHS (USA), Silver Chandler Shane MARSTELLER (USA), Arsalan BUDAZHAPOV (KGZ) and Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)1489.JPG
Podium 79kg - Gold, Jordan Ernest BURROUGHS (USA), Silver Chandler Shane MARSTELLER (USA), Arsalan BUDAZHAPOV (KGZ) and Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)1489.JPG 5472x3648
Podium 79kg - Gold, Jordan Ernest BURROUGHS (USA), Silver Chandler Shane MARSTELLER (USA), Arsalan BUDAZHAPOV (KGZ) and Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)1483.JPG
Podium 79kg - Gold, Jordan Ernest BURROUGHS (USA), Silver Chandler Shane MARSTELLER (USA), Arsalan BUDAZHAPOV (KGZ) and Ali Bakhtiar SAVADKOUHI (IRI)1483.JPG 4598x3065
Podium 79kg - Gold, Jordan Ernest BURROUGHS (USA)1490.JPG
Podium 79kg - Gold, Jordan Ernest BURROUGHS (USA)1490.JPG 5472x3648
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1416.JPG
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1416.JPG 5087x3391
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1417.JPG
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1417.JPG 4536x3024
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1421.JPG
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1421.JPG 4551x3034
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1423.JPG
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1423.JPG 4015x2677
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1426.JPG
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1426.JPG 4505x3003
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1434.JPG
Ravi KUMAR (IND) df. Gulomjon ABDULLAEV (UZB)1434.JPG 4816x3211
Ravi KUMAR (IND)1429.JPG
Ravi KUMAR (IND)1429.JPG 4613x3075
Ravi KUMAR (IND)1433.JPG
Ravi KUMAR (IND)1433.JPG 4441x2961
Recep TOPAL (TUR)1410.JPG
Recep TOPAL (TUR)1410.JPG 4546x3031
Refferee1424.JPG
Refferee1424.JPG 5472x3648
Shamil MAMEDOV (RWF) df. Zagir SHAKHIEV (RWF)1411.JPG
Shamil MAMEDOV (RWF) df. Zagir SHAKHIEV (RWF)1411.JPG 4129x2753
Shamil MAMEDOV (RWF) df. Zagir SHAKHIEV (RWF)1414.JPG
Shamil MAMEDOV (RWF) df. Zagir SHAKHIEV (RWF)1414.JPG 4738x3159
Shamil MAMEDOV (RWF)1412.JPG
Shamil MAMEDOV (RWF)1412.JPG 4114x2743
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1442.JPG
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1442.JPG 4765x3177
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1443.JPG
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1443.JPG 4900x3267
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1444.JPG
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1444.JPG 5044x3363
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1445.JPG
Soner DEMIRTAS (TUR) df. Fazli ERYILMAZ (TUR)1445.JPG 4723x3149
Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Ikromzhon KHADZHIMURODOV (KGZ)149.JPG
Zagir SHAKHIEV (RWF) df. Ikromzhon KHADZHIMURODOV (KGZ)149.JPG 4943x3295
Zagir SHAKHIEV (RWF)1413.JPG
Zagir SHAKHIEV (RWF)1413.JPG 4831x3221