Day 1
Shared by United World Wrestling
55KG - GR - Arena - Amangali BEKBOLATOV (KAZ) vs. Yu SHIOTANI (JPN) 16152.JPG
55KG - GR - Arena - Amangali BEKBOLATOV (KAZ) vs. Yu SHIOTANI (JPN) 16152.JPG 4091x2746
55KG - GR - Arena - Amangali BEKBOLATOV (KAZ) vs. Yu SHIOTANI (JPN) 16153.JPG
55KG - GR - Arena - Amangali BEKBOLATOV (KAZ) vs. Yu SHIOTANI (JPN) 16153.JPG 3456x2300
55KG - GR - Arena - Amangali BEKBOLATOV (KAZ) vs. Yu SHIOTANI (JPN) 16156.JPG
55KG - GR - Arena - Amangali BEKBOLATOV (KAZ) vs. Yu SHIOTANI (JPN) 16156.JPG 3731x2526
55KG - GR - Arena - Yu SHIOTANI (JPN) 16158.JPG
55KG - GR - Arena - Yu SHIOTANI (JPN) 16158.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) 15786.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) 15786.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Neeraj NEERAJ (IND)15785.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Neeraj NEERAJ (IND)15785.JPG 3671x2443
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Neeraj NEERAJ (IND)15788.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Neeraj NEERAJ (IND)15788.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Mirambek AINAGULOV (KAZ)16428.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Mirambek AINAGULOV (KAZ)16428.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Mirambek AINAGULOV (KAZ)16429.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ) df. Mirambek AINAGULOV (KAZ)16429.JPG 3731x2483
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16273.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16273.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16275.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16275.JPG 3806x2533
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16276.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16276.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16277.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16277.JPG 4256x2832
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16279.JPG
63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16279.JPG 4256x2832
77kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) 15781.JPG
77kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) 15781.JPG 3707x2467
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) 15807.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) 15807.JPG 3163x2105
77kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Aref Mozafar HABIBOLLAHI (IRI) 15777.JPG
77kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Aref Mozafar HABIBOLLAHI (IRI) 15777.JPG 3602x2397
77Kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Hyeonwoo KIM (KOR) 15843.JPG
77Kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Hyeonwoo KIM (KOR) 15843.JPG 3577x2380
77Kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Hyeonwoo KIM (KOR) 15845.JPG
77Kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Hyeonwoo KIM (KOR) 15845.JPG 3729x2481
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16408.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16408.JPG 4256x2832
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16411.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16411.JPG 3298x2195
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16412.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16412.JPG 3857x2567
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16413.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16413.JPG 3665x2439
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16416.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16416.JPG 4256x2832
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16417.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16417.JPG 4256x2832
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16418.JPG
77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Maxat YEREZHEPOV (KAZ)16418.JPG 4256x2832
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) 15766.JPG
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) 15766.JPG 4256x2832
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15763.JPG
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15763.JPG 3758x2352
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15765.JPG
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15765.JPG 3809x2705
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15767.JPG
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15767.JPG 3997x2660
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15770.JPG
77kg - GR - Hyeonwoo KIM (KOR) df. Aram VARDANYAN (UZB)15770.JPG 3651x2410
87Kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Aref Mozafar HABIBOLLAHI (IRI)15773.JPG
87Kg - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) df. Aref Mozafar HABIBOLLAHI (IRI)15773.JPG 4019x2674
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) 16661.JPG
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) 16661.JPG 3320x2209
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) 16663.JPG
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) 16663.JPG 4256x2832
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16652.JPG
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16652.JPG 3698x2461
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16653.JPG
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16653.JPG 3996x2659
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16655.JPG
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16655.JPG 4256x2832
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16657.JPG
87KG - GR - Naser Ghasem ALIZADEH (IRI) df. Jalgasbay BERDIMURATOV (UZB)16657.JPG 4090x2722
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) 16680.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) 16680.JPG 4256x2832
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) 16682.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) 16682.JPG 3661x2436
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16670.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16670.JPG 4025x2678
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16673.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16673.JPG 4148x2760
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16674.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16674.JPG 4011x2669
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16676.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16676.JPG 3816x2539
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16678.JPG
130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. KIM Minseok (KOR)16678.JPG 4067x2706
130KG - GR - Muminjon ABDULLAEV (UZB) df. Amir Mohammadali GHASEMIMONJAZI (IRI)15782.JPG
130KG - GR - Muminjon ABDULLAEV (UZB) df. Amir Mohammadali GHASEMIMONJAZI (IRI)15782.JPG 3784x2518
130KG - GR - Muminjon ABDULLAEV (UZB) df. Amir Mohammadali GHASEMIMONJAZI (IRI)15791.JPG
130KG - GR - Muminjon ABDULLAEV (UZB) df. Amir Mohammadali GHASEMIMONJAZI (IRI)15791.JPG 4256x2832
130KG - GR - KIM Minseok (KOR) 15799.JPG
130KG - GR - KIM Minseok (KOR) 15799.JPG 4256x2832
130KG - GR - KIM Minseok (KOR) df. Muminjon ABDULLAEV (UZB) 15794.JPG
130KG - GR - KIM Minseok (KOR) df. Muminjon ABDULLAEV (UZB) 15794.JPG 4256x2832
130KG - GR - KIM Minseok (KOR) df. Muminjon ABDULLAEV (UZB) 15795.JPG
130KG - GR - KIM Minseok (KOR) df. Muminjon ABDULLAEV (UZB) 15795.JPG 4256x2832
130KG - GR - KIM Minseok (KOR)15800.JPG
130KG - GR - KIM Minseok (KOR)15800.JPG 4256x2832
130KG- GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. Arata SONODA (JPN)15803.JPG
130KG- GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) df. Arata SONODA (JPN)15803.JPG 3718x2474
Podium - Gold - 63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16420.JPG
Podium - Gold - 63KG - GR - Tynar SHARSHENBEKOV (KGZ)16420.JPG 3543x2358
Podium - Gold - 77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) 16665.JPG
Podium - Gold - 77KG - GR - Akzhol MAKHMUDOV (KGZ) 16665.JPG 4256x2832
Podium - Gold - 130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) 16687.JPG
Podium - Gold - 130KG - GR - Alimkhan SYZDYKOV (KAZ) 16687.JPG 3512x2337
Referee16659.JPG
Referee16659.JPG 4256x2832